Galp Belona MO2

Graso të formuluara me vajra minerale shumë të rafinuara dhe trashës të litiumit. Përmban disulfid molibden i cili i jep asaj veti shumë të gjera të lubrifikimit, duke ulur koeficientin e fërkimit edhe nën ngarkesa të mëdha.

Category:

Description

MIRATIME / REKOMANDIME AMBALAZHI

ISO 6743-9: L-XBBCDB 2 DIN 51502: KPF2G-20

  • Kovë 5 Kg
  • Kovë 18 Kg
  • Fuçi 180 Kg

Galp Belona MO2

Grease formulated with highly refined mineral oils and lithium thickener. It contains molybdenum disulphide which gives it very extensive lubrication properties, lowering the friction coefficient even under high loads.

Category:

Description

APPROVALS / RECOMMENDATIONS AVAILABLE PACKAGING

ISO 6743-9: L-XBBCDB 2 DIN 51502: KPF2G-20

  • Pail 5 Kg
  • Pail 18 Kg
  • Drum 180 Kg