Galp Polar WF 46

Lubrifikant me baze me origjine minerale (naftenik), per kompresoret frigoriferik që perdorin lëngjet e mëposhtme: R12, R22, amoniak dhe dioksid karboni. Ka pajtueshmëri të shkëlqyeshme me vajrat e tjerë të formuluar me PAO, alkil benzenet dhe esteret dibazikë. Përputhshmëria me vulat dhe bojrat është e shkëlqyeshme. Stabiliteti termik është i mirë, si dhe stabiliteti kimik.

Description

MIRATIME / REKOMANDIME AMBALAZHI
  • BS 2626:1992
  • DIN 31503 KAA, KC
  • Fuçi 205 Lt
  • Kovë 20 Lt