Galp Transmatic Z

Lubrifikant 100% sintetik, i një cilësie të jashtëzakonshme, i formuluar me baza PAO, për aplikim në kuti shpejtësie automatike dhe sisteme drejtimi, të automjeteve të lehta dhe të rënda. Ajo është gjithashtu e destinuar për përdorim në sisteme drejtimi dhe pajisje hidraulike për ndërtimin bujqësor dhe civil dhe makineritë e punëve publike. Për shkak të gamës së gjerë të aplikacioneve ku mund të përdoret, ky produkt është veçanërisht i përshtatshëm për klientët me flota të përziera ose me lloje të ndryshme pajisjesh, duke bërë të mundur uljen e numrit të produkteve të nevojshme dhe duke ndihmuar në optimizimin e stoqeve dhe minimizimin e gabimeve për shkak të përdorimit jo korrekt të produkt. Ai lejon zgjatjen e intervaleve të ndërrimit të vajit, sipas atyre të vendosura nga disa prodhues të pajisjeve.

Description

MIRATIME / REKOMANDIME AMBALAZHI
GM DEXRON VI, III-H ALLISON C-4, TES-295, TES-389 MAN 339 Type V-2, Z-3, Z-12 MB 236.1; 236.2; 236.5; 236.6; 236.7; 236.81; 236.9 MB (5 Speed): 236.10; 236.11 FORD MERCON V; WSS-M2C924-A VOLVO 97341; 97340 VOITH H55.6335; H55.6336 ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 20C (ZF001893) ZF TE-ML 02F, 05L, 09, 11A/B, 14A/B, 16L, 17C JASO 1A TOYOTA T-II/T-III/T-IV MAZDA ATF M-III; ATF-MV NISSAN N402; Matic-D/J/K BMW ETL-7045E, ETL-8072B, LA 2634, LT 71141 VW G 055025 A2 (TL52025), G 052162 A1 (TL52162), G 052990 (TL52990), 055005 A1/A2 AUDI G 055025 A2 (TL52025), G 052162 A1 (TL52162), G 052990 (TL52990) AUDI G 060 162 A2(2) MITSUBISHI SP-II, SP-III, SP-IV HYUNDAI SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV KIA SP-II, SP-III, SP-IV, Red-1 HONDA Z-1 CHRYSLER ATF +3/4, MOPAR AS68RC DAIMLER NAG-1 236.10 (3403) FORD FNR5 JWS 3309 (Aisin Warner), 3314, 3317, 3319 JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17) SUBARU ATF, ATF-HP SUZUKI 3314 e 3317
  • Fuçi 205 Lt
  • Kovë 20 Lt
  • Kuti 4×5 Lt